برگزاری کارگاه و بازدید آموزشی از طرح محصول گواهی شده ویژه زنان روستایی - برگزاری کارگاه و بازدید آموزشی از طرح محصول گواهی شده ویژه زنان روستایی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی بازدید آموزشی ترویجی از باغ یک و نیم هکتاری آلو در روستای امان آباد از توابع  شهرستات شیروان مورخ 99/04/02 صورت پذیرفت.

که این کارگاه و بازدید آموزشی ترویجی با حضور واحد امور زنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی ، مدیر کنترل کیفی طرح ، واحد ترویج شهرستان شیروان  و جمعی از بانوان روستا در محل باغ بانوی پرتلاش روستای امان آباد با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی زنان روستایی و  افزایش مشارکت زنان در بحث درآمدزایی و معیشتی خانوار روستایی و ارتقاء سطح دانش بهره برداران برگزار گردید.