انتصاب مدیر جدید هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی - انتصاب مدیر جدید هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

مراسم معارفه مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی مورخ 27 خرداد 99 طی حکمی از سوی دکتر عبداله یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی مهندس اسماعیل محمودآبادی به سمت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی منصوب شدند .