جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن در شهرستان بجنورد برگزارشد - جشنواره زیبایی اسب اصیل ترکمن در شهرستان بجنورد برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
جشنواره زيبايي اسب اصيل ترکمن  در شهرستان بجنورد برگزارشد
ازسوي مديريت هماهنگي ترويج سازمان جهاد کشاورزي استان خراسان شمالي با همکاري معاونت بهبود توليدات دامي ومشارکت تشکلهاي اسبداران استان جشنواره زيبايي اسب اصيل ترکمن در روز سه شنبه 6 خرداد مصادف با سالروز مبعث نبي مکرم اسلام (ص)در محل آموزشگاه اسب سواري کيوان بجنورد برگزار شد . در اين جشنواره 200 سر اسب طي 12 کلاس توسط کميته داوران مورد ارزيابي قرار گرفته که رتبه هاي اول تا سوم هر کلاس انتخاب ومعرفي شدند