برگزاری کارگاه آموزشی- ترویجی طرح محصول گواهی شده باغ انگور ویژه زنان روستایی - برگزاری کارگاه آموزشی- ترویجی طرح محصول گواهی شده باغ انگور ویژه زنان روستایی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی  کارگاه آموزشی ترویجی با عنوان محصول گواهی شده انگور به مساحت 4 هکتار واقع در روستای تیتکانلو از توابع  شهرستان فاروج با حضور کارشناس مسئول زنان روستایی استان ، کارشناس زنان روستایی شهرستان فاروج و کارشناس باغبانی شهرستان و مدیرکنترل کیفیت طرح و تعدادی از بانوان یاغدار روستای تیتکانلو اجرا گردید.

مهندس محمودآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بیان نمود: در سطح استان حدود 18500 هکتار از اراضی زیر کشت محصول اانگور است که تولید سالانه آن 177222 تن و بیشترین سطح زیر کشت انگور استان مربوط به  شهرستان بجنورد با 6800 هکتار انگور دیم و آبی و 59200 تن تولید در سال می باشد و شهرستان فاروج که محل اجرای سایت محصول گواهی شده انگور بی دانه سفید ( کشمشی ) باشد دارای 3600 هکتار سطح زیرکشت و تولید سالانه 45720 تن در سال را دارد که رقم  بی دانه سفید ( کشمشی) 90 درصد انگور این شهرستان را بخود اختصاص داده است. که در این کارگاه آموزشی در در مورد نحوه استفاده از کود ها و سموم بیولوژیک مورد نیاز انگور ، زمان آبیاری  و هرس و .... صحبت گردید.

ایشان در خاتمه هدف از اجرای این طرح را ارتقاء سطح دانش بهره برداران زن روستایی، تولید محصولات گواهی شده و سالم و بازاریابی ، افزایش اشتغالزایی پایدار در مناطق محروم ، افزایش درآمدزایی و سطح معیشتی زنان روستایی و عشایری عنوان نمودند.