کیل گیری محصول سیب طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد ویژه زنان روستایی - کیل گیری محصول سیب طرح تولید محصول گواهی شده و استاندارد ویژه زنان روستایی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی کیل گیری محصول سیب  باغ خانم زهرا شریفی به مساحت 5 هکتار با حضور نماینده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و نظارت کارگروه فنی طرح و تعدادی از بانوان باغدار مجاور تابع اصلی طرح در محل روستای منیرآباد از توابع مرکز جهادکشاورزی بالادشت شهرستان گرمه با هدف ترویج فرهنگ تولید و مصرف محصولات گواهی شده و استاندارد با تاکید بر توان افزایی جوامع محلی ویژه زنان روستایی برگزار گردید.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس محمودآبادی گفت : در سطح استان حدود 3834 هکتار سیب کشت شده که 253هکتار آن غیر بارور و 3582 هکتار بارور و  با تولید سالانه 57850 تن بوده که  سطح زیرکشت سیب شهرستان گرمه حدود 110 سطح بارور و 30 هکتار غیر بارور با تولید سالانه 990 تن می باشد که ارقام زیر کشت این محصول شامل سیب لبنانی زرد و قرمز و سیب گلاب و... می باشد. که این بانوی کشاورز به همراه همسر خویش علاوه بر تولید تازه خوری سیب از آن سرکه و شیره سیب را نیز فرآوری می نمایند.

 رقم محصول طرح مورد نظر مهم ترین وعمده ترین رقم فعلی کاشته شده در ایران و از مهم ترین ارقام جهان می باشد. قدرت رشد درخت و گسترش تاج در این رقم، متوسط  می باشد و تمایل به تولید اسپور (سیخک) در آن زیاد است، سیب لبنانی از ارقام پاییزه می باشد و میوه های گرد و کمی کشیده داشته که میوه این رقم دارای گوشت ترد، بافت آبدار و شیرین بوده و مقدار اسید در آن کم می باشد و طعم مطلوبی دارد. میوه های آن به زنگار و لکه سیاه حساس بوده و تا حدی به سفیدک مقاوم است. ریزش قبل از برداشت در این رقم نسبتاً بالاست و اما ماندگاری آن در انبار زیاد می باشد  که بازار مصرف آن معمولا سطح استان و صادرات می باشد.