حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت هفته بسیج در عرصه تولید - حضور کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی به مناسبت هفته بسیج در عرصه تولید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

             به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج در سال اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی وبه میمنت (روز بسیج واقتصاد مقاومتی ومدیریت جهادی ) روزشمار هفته گروهی ازمسئولین وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی در قالب اجرای طرح بسیج سازندگی در عرصه کار ، تلاش و تولید منطقه محمد آباد وروستای کیکانلوی شهرستان مانه وسملقان در جمع کشاورزان وتولیدکنندگان حاضر شدند  وبا مشاوره وآموزش چهره به چهره در رابطه با آماده سازی وانتخاب زمین ، استفاده از بذور اصلاح شده ، شناسایی وزمان مبارزه با آفات وبیماریها ، تغذیه واستفاده بهینه از کودهای آلی وزیستی ، مدیریت مصرف بهینه  آب کشاورزی و... در محصولات گندم ، پنبه، چغندر قند ، دانه های روغنی و... با کشاورزان وتولید کنندگان در زمینه افزایش تولید ودیگر مشکلات کشاورزان در مزارع به مشاوره پرداختند وآموزش های لازم را به کشاورزان وتولید کنندگان  ارائه نمودند و 60 نفر از کشاورزان منطقه از آموزش های لازم این طرح برخوردار شدند .