دیدار همکاران ترویج با ریاست سازمان - دیدار همکاران ترویج با ریاست سازمان | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دیدارهکاران مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی
     با عنایت به انتصاب جناب آقای دکتر یوسفی بعنوان ریاست سازمان جهاد  کشاورزی استان خراسان شمالی کارکنان مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان با ریاست سازمان دیدار کردند. در این دیدار همکاران ضمن تبریک انتصاب آن جناب  به ارائه نظرات وپیشنهادات پرداخته و راهنمود هایی ریاست محترم سازمان در راستای سیاست های سازمان ومعاونت ترویج در جهت ارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان در زمینه مدیریت ترویج مصرف بهینه آب ، استفاده بهینه  نهاده ها و...ارائه نمودند که با تحقق اهداف وبرنامه ها ی ترویجی افزایش تولید محصول را داشته باشیم.