تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان خراسان شمالی نشان ملی کسب کردند - 941 | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان خراسان شمالی نشان ملی کسب کردند    
در همایش تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی که روز یکشنبه هفتم دی ماه در تهران - سالن اجلاس سران - برگزار شد، تولیدکنندگان برتر استان نشان ملی دریافت نمودند.
این همایش که با حضور ریاست محترم جمهور , وزیر جهاد کشاورزی و دیگر مقامات و تولیدکنندگان برتر کشور در بخش کشاورزی برگزار شد. 5 تولید کننده خراسان شمالی، به عنوان تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی کشور در سال 1392 معرفی و از آنان  با لوح تقدیر و هدیه معنوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران تجلیل گردید.
 1- آقای غفار    ارغیانی     رشته فعالیت: محصول گواهی شده باغی (پسته ) شهرستان اسفراین
2   - آقای بردی محمد  آرین    رشته فعالیت: محصول گندم دیم  - شهرستان مانه وسملقان              3  - آقای شیر علی محمدی   رشته فعالیت: محصول چغندر قند-  شهرستان گرمه
 4 -  آقای محسن  رحیمی      رشته فعالیت: محصول پنبه -  شهرستان مانه وسملقان
5 - مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی   رشته فعالیت:  شرکت سهامی زراعی  -  شهرستان مانه وسملقان