کارگاه آموزشی طبخ ماهی در روستای اسطرخی شهرستان شیروان برگزار شد - کارگاه آموزشی طبخ ماهی در روستای اسطرخی شهرستان شیروان برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
کارگاه آموزشی طبخ ماهی در روستای اسطرخی شهرستان شیروان برگزار شد
با توجه به  امنیت غذایی و مصرف گوشت سفید در سبد خانوار به عنوان تغذیه سالم از سوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی با همکاری  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیروان و مرکز جهاد کشاورزی گلیان یک دوره کارگاه آموزشی ترویج مصرف وطبخ گوشت سفید ماهی برگزار گردید که در این دوره 120 نفر از زنان خانه دار منطقه شرکت و از نحوه صحیح طبخ ماهی آشنا شدند.