شرکت در جشنواره ملی - شرکت در جشنواره ملی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

                                                                                                                                                                                          شرکت در جشنواره ملي
شرکتهاي تعاوني وتشکلهاي زنان روستايي وعشايري مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان  بمدت يک هفته در جشنوارملي  معرفي 
توانمنديها ومحصولات توليدي زنان روستايي و عشايري " ريحانه رحمت " به منظورعرضه محصولات  زعفران ،  کود ورمي کمپوست ، لواشک ، قره قروت ،  عسل ، شيره انگور ،خشکبار ،‌ گياهان داروئي، حبوبات ، خيارشور، رشته آش وپلويي و ... 
شرکت نموده اند