اولین جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه وسملقان برگزار گردید - اولین جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه وسملقان برگزار گردید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اولین جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه وسملقان برگزار گردید
اولین جلسه مجمع عمومی انتخاب هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه وسملقان با توجه به فراخوان ودعوت قبلی از اعضاء با حضور مسئولین کشوری ، استانی وشهرستانی در محل سالن اداره ارشاد اسلامی  شهرستان تشکیل و5 نفر از کاندیداها با کسب  اکثریت آرا به عنوان اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه وسملقان  انتخاب شدند ضمنا 359 نفراین در حال حاضر  عضو  صندوق می باشند.