اولین هم اندیشی استانی با رویکرد کنترل بیولوژیک حفظ محیط زیست وسلامت جامعه در شهرستان مانه و سملقان - اولین هم اندیشی استانی با رویکرد کنترل بیولوژیک حفظ محیط زیست وسلامت جامعه در شهرستان مانه و سملقان | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
اولین هم اندیشی استانی با رویکرد کنترل بیولوژیک حفظ محیط زیست وسلامت جامعه در شهرستان مانه و سملقان با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی و مهندس ثروتی- نماینده محترم شهرستانهای بجنورد،مانه و سملقان، جاجرم، گرمه و رازو جرگلان-  برگزار گردید.
در این همایش رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی  اظهار کرد : کنترل بیولوژیک محصولات کشاورزی کمک بسیار مؤثر به تأمین امنیت غذایی در جامعه است.
عبدالله یوسفی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مسائل زیست محیطی و اهمیت کاربری اراضی کشاورزی و برخورد بدون اغماض با متخلفین ، در جهت امنیت غذایی جامعه و مسائل پیچیده زیست محیطی در جامعه بیان کرد: برخی بدلیل منافع شخصی و کوتاه مدت در تجزیه اراضی کشاورزی به کیفیت منابع طبیعی آسیب زده اند که با متخلفین برخورد جدی خواهد شد.
وی گفت: خاک کشاورزی در اثر عوامل مختلف فیزیکی وشیمیایی نباید به آسانی دستخوش تغییر قرارگیرد و یا کاربری آن تغییر یابد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی افزود: امروز  امنیت غذایی درجامعه ما از سایر مباحث نظامی و سیاسی مهمتر است چرا که تأمین امنیت غذایی جامعه در گرو  تولیدات کشاورزی است.
وی با بیان اینکه ظرفیت بالقوه ای دربخش کشاورزی استان نهفته است افزود: درمرحله نخست باید در تولید محصولات کشاورزی نیاز به استفاده از سموم کشاورزی نباشد و باید در جهت شیوه های پیشگیری و کنترل حرکت کنیم که یکی از این شیوه ها ، روش بیولوژیک است که درحال اجرای آن هستیم.
یوسفی گفت: در این راستا توسعه و پرورش حشرات مفید یکی از این روش های بیولوژیک است که وجود آن حشرات در مزارع ، موجب نابودی و عدم گسترش آفات می گردد.
وی ابراز داشت : تولید کننده نمونه کشوری در زمینه  تولید محصولات پاک و ارگانیک در سال93 از خراسان شمالی انتخاب گردید و این شرایط برای سایر کشاورزان استان نیز فراهم است و محصول سالم در استان ما غالب است که از رویکردهای حوزه صادرات می باشد.
یوسفی اظهار کرد: در راستای سلامت تولید ، برنامه ها وسیاست های خوبی در تولید محصولات گیاهی در دستور کار قرار دارد چرا که عمده محصولاتی که در خراسان شمالی تولید میشود جزء محصولات پاک و سالم است که کیفیتی بالاتر از سایر استان ها دارد.