دومین کارگاه آموزشی فرآوری گندم برگزارشد - دومین کارگاه آموزشی فرآوری گندم برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 دومین کارگاه آموزشی تولید و فرآوری محصول گندم برگزارشد
     با توجه به اهمیت وارتقاء سطح دانش بهره برداران وتولید کنندگان وکاهش ضایعات محصولات کشاورزی در جهت کمک به اقتصاد خانواده ازسوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی یک دوره کارگاه آموزشی فرآوری گندم  در سطح استان با حضورکارشناسان امور زنان روستایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها وشرکت گسترده تسهیلگران بخش کشاورزی و با استفاده ازتوان اساتید مجرب در محل سالن آموزشگاه دنیا بجنورد برگزارشد. که در این کارگاه 58نفر از زنان تسهیلگر  بخش کشاورزی به  اصول صحیح مراحل عملیات فرآوری گندم( شیرینی , رشته  و...) آشنا شدند