برگزاری کارگاه هم اندیشی کشت پاییزه گندم - برگزاری کارگاه هم اندیشی کشت پاییزه گندم | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
                                                                                                                                                                                            برگزاری کارگاه هم اندیشی کشت پاییزه گندم
     با توجه با شروع کشت پاییزه گندم از سوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان کارگاه آموزشی هم اندیشی کشت پاییزه گندم در اواخر مهرماه با شرکت 120 نفر از مسئولین مراکز ترویج کشاورزی ، کارشناسان ، مدیران شرکتهای فنی ومهندسی ، سربازان سازندگی ، بهره برداران وکشاورزان  فعال بخش کشاورزی در محل سالن آمفی تئاتر مدیریت شعب بانک کشاورزی برگزارشد که در این کارگاه حاضرین با اهمیت کشت پاییزه ، عملیات خاک ورزی حفاظتی ، آماده سازی بستر ، انتخاب رقم ، اهمیت واهداف بیمه کشاورزی و... آشنا شدند.