نمایشگاه کشاورزی وصنایع وابسته برگزار شد - نمایشگاه کشاورزی وصنایع وابسته برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نمایشگاه کشاورزی وصنایع وابسته برگزار شد
از سوی سازمان جهاد  کشاورزی  استان خراسان شمالی با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی  استان ششمین نمایشگاه کشاورزی  وصنایع  وابسته ( ادوات وماشین آلات کشاورزی ، نهاده ها ، گل وگیاه  ، سیستم های آبیاری. دام طیور وآبزیان  و...)بمدت پنج روز از تاریخ 4 لغایت 8 آبانماه در محل نمایشگاههای بین المللی استان برگزار شد که در این نمایشگاه دستاوردها و یافته تحقیقی ترویجی، آموزشی بروشور، نشریه و  cd های آموزشی توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  در معرض دید بازدید کنندگان گذاشته شد و این مواد کمک آموزشی در اختیار بهره برداران بخش ، بازدید کنندگان و علاقه مندان قرار گرفت.