نمایشگاه هفته پژوهش برگزار شد - نمایشگاه هفته پژوهش برگزار شد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نمایشگاه هفته پژوهش برگزار شد
از سوی سازمان جهاد  کشاورزی  استان خراسان شمالی وبا همکاری مرکز تحقیقات  کشاورزی ومنابع طبیعی  استان  نمایشگاه هفته پژوهش بمدت پنج روز در محل سالن  جمعیت هلال احمر استان برگزار شد که در این نمایشگاه دستاوردها و یافته تحقیقی ترویجی، آموزشی بروشور، نشریه و  cd های آموزشی معرفی ارقام محصولات زراعی و... توسط مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی  در معرض دید بازدید کنندگان گذاشته شد و این مواد کمک آموزشی در اختیار بهره برداران بخش ، بازدید کنندگان و علاقه مندان قرار گرفت که در پایان غرفه سازمان جهاد کشاورزی ومرکز تحقیقات رتبه اول را در بین سازمانها وسایر مراکز آموزش عالی استان کسب نمود و در حاشیه نمایشگاه با توجه به برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر 4 نفر از برگزیده گان وکارآفرینان بخش کشاورزی معرفی وتجلیل بعمل آمد