کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم برگزارشد - کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم برگزارشد | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

کارگاه آموزشی فرآوری محصول گندم  برگزارشد
     از سوی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی کارگاه اموزشی  یکروزه فراوری محصول گندم با حضور 50 نفر از کارشناسان  زنان روستایی وعشایری  مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای  استان و تسهیلگران زن روستایی و تعدای از بانوان شاغل در مجموعه سازمان جهاد کشاورزی با هدف ارتقا مهارت های شغلی زنان متناسب با نیاز های جامعه وخانواده در جهت تقویت نقش زنان در توسعه کشاورزی پایدار ، تغذیه سالم و توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش سلامت و امنیت غذایی به نحوه مطلوب در مورخه 21/1/95 برگزار گردید. که در این کارگاه با استفاده وبکارگیری ازرهنمودهای جناب آقای دکتر یوسفی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی بتوانیم در تامین امنیت غذایی جامعه واهداف وسیاستهای سازمان گام موثری برداریم