برگزاری دومین جلسه کارشناسی طرح همگام با کشاورز - برگزاری دومین جلسه کارشناسی طرح همگام با کشاورز | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

  برگزاری دومین جلسه بررسی پروپوزال طرح همگام با کشاورز امروز 19 آبان 1398 در محل دفتر مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی خراسان شمالی با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و سازمان بسیج مهندسین خراسان شمالی و اعضای کارگروه جهت بررسی پروپوزال ارائه شده و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و مقرر شد جلسه نهایی تصویب پروپوزال در مورخ 27 آبانماه سال جاری در محل مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برگزار گردد.