نهمین رویداد هم اندیشی کنترل بیولوژیک در شهرستان مانه و سملقان برگزار شد. - نهمین رویداد هم اندیشی کنترل بیولوژیک در شهرستان مانه و سملقان برگزار شد. | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

نهمین رویداد هم اندیشی کنترل بیولوژیک مورخ 16 دی  1398 با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی ، معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی و شرکت دانش یار کشاورز سمنگان (انسکتاریوم ) در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مانه و سملقان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج خراسان شمالی این رویداد با حضور بهره برداران و کارشناسان و مروجین استان با محوریت تغذیه سالم ، حفظ محیط زیست ، نسل سالم و .... برپا شد.