برگزاری همایش سایت الگویی پنبه - برگزاری همایش سایت الگویی پنبه | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

ه گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی مورخ 21 اردیبهشت   1399 با حضور دکتر تشکری معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان ، مهندس کاظمیان مدیر زراعت ، مهندس رضایی مدیرحفظ نبات ، مهندس احمدآبادی مدیر اداره هماهنگی ترویج  کشاورزی ، مهندس قهرمانیان مدیر جهاد کشاورزی مانه وسملقان وتعدادی از کارشناسان و مروجین مسئول پهنه های تولیدی وبا مشارکت کارخانه پنبه پاک کنی طلای سفید اترک و حضور حدود 50  نفر از کشاورزان شهرستان مانه و سملقان در روستای کیکانلو در سطح یک هکتار کارگاه آموزشی کاشت مکانیزه کامل پنبه با رعایت تمامی الگوهای فنی اجرا گردید. در جلسه هر کدام از مسئولین به نحوی اهداف اجرای سایت الگویی پنبه را تبیین وپاسخگوی سوالات ومشکلات فنی کشاورزان حاضر در کارگاه آموزشی بودند. که اهداف طرح شامل : 1-اجرای طرح کشاورزی قراردادی با هدف تامین بموقع نهادهای تولید 2-اجرای آزمون خاک وتغذیه مناسب واستاندارد 3-استفاده از علفکش پیش رویشی ترفلان جهت کاهش تراکم علف های هرز وکاهش هزینه تولید 4-استفاده از زیر شکن جهت شکستن لایه سخت زیرین خاک ونفوذ ریشه به اعماق خاک 5-کاشت مکانیزه کامل پنبه با استفاده از ردیفکار پنوماتیک وتراکم مناسب بذر مصرفی 6-استفاده از بذر هیبرید وارداتی (رقم لیدر)با 20کیلوگرم مصرف بذر در هکتار 7-استفاده از شیوه آبیاری نشتی بعنوان شیوه رایج آبیاری اکثر مزارع پنبه 8-ایجاد سایت الگویی برای آموزشی شیوه های خاکورزی –کاشت ،داشت وبرداشت مکانیزه پنبه با استفاده از کمباین پنبه (روش Stripper ) بود.