برگزاری روز مزرعه کلزا - برگزاری روز مزرعه کلزا | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی روز مزرعه کلزا  مورخ 11 خرداد 1399 با  حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ، روسای ادارات ترویج و زراعت شهرستانها و کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی و کلزاکاران پیشرو استان در محل سایت جامع الگویی ترویجی کلزا واقع در روستای کهنه کن از توابع شهرستان بجنورد برگزار گردید .

مهندس احمدآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: امسال چهار هزار و 46 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفت که پیش بینی می شود از این سطح شش هزار تُن دانه روغنی برداشت شود.

وی در ادامه بیان کرد: هدف از برگزاری گردهمایی روز مزرعه را معرفی رقم آرشیتک کلزا ، تغذیه مناسب و مصرف بهینه آب و ... عنوان نمود.