اجرای کیل گیری محصول آلوئه ورا طرح زنجیره ارزش و توسعه گیاهان دارویی زنان روستایی - اجرای کیل گیری محصول آلوئه ورا طرح زنجیره ارزش و توسعه گیاهان دارویی زنان روستایی | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

گیاهان دارویی در دنیا هم از لحاظ کشت و تولید و هم از لحاظ فرآوری و محصولات نهایی، رشد بسیار سریعی به خود گرفته است. مهم­ترین عامل در ترغیب به سرمایه­گذاری و توجه ویژه به صنعت گیاهان دارویی، گرایش عمومی مردم جهان به استفاده از گیاهان دارویی است. از این رو دفتر توسعه فعالیتهای زنان روستایی وزارت جهادکشاورزی جهت انتقال دانش فنی در کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت ، همچنین ورود و بومی­سازی فناوری­های لازم از مرحله کاشت تا مرحله فرآوری و بسته بندی اولیه برنامه ریزی شده است تا زنان ما بتوانند طبق استانداردهای جهانی سهمی را در بازارهای داخلی و بین المللی کسب نمایند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی کیل گیری طرح زنجیره ارزش و توسعه گیاهان دارویی ویژه زنان روستایی با نظارت کارگروه فنی طرح مورخ 99/03/20 در محل روستای فیروزیه از توابع شهرستان اسفراین مرکز جهادکشاورزی ایرج برگزار گردید.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی مهندس احمدآبادی عنوان کرد : این طرح در گلخانه ای به مساحت 1000 متر انجام گرفت که این زن روستایی کارآفرین و موفق به مدت 4سال در این زمینه فعالیت داشته که سالانه به طور متوسط 40 تن برداشت داشته که پس از جمع آوری برگهای آلوئه ورا جهت فرآوری آنها را به کارخانه آبمیوه گیری منتقل می کنند.

ایشان در ادامه گفتند : در اجرای این طرح نهاده های بیولوژیک توسط مدیریت هماهنگی ترویج تهیه ودر اختیار بهره بردار قرارمی گیرد، که  هدف ازاین طرح را ارتقاء سطح دانش بهره برداران زن روستایی و رعایت زنجیره تولید  شامل ( تهیه پاجوش، کاشت ، داشت ، برداشت و فرآوری و بازاریابی ) و همچنین افزایش تولید محصولات گواهی شده و سالم ، کاهش تخریب منابع طبیعی، افزایش اشتغالزایی پایدار در مناطق محروم ، افزایش درآمدزایی و سطح معیشتی زنان روستایی و عشایری و توسعه و گسترش بازار گیاهان دارویی و ... عنوان نمودند.