برگزاری روز مزرعه کلزا - برگزاری روز مزرعه کلزا | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی روز مزرعه کلزا  مورخ 11 خرداد 1399 با  حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان ، روسای ادارات ترویج و زراعت شهرستانها و کارشناسان مسئول پهنه های تولیدی و کلزاکاران پیشرو استان در محل سایت جامع الگویی ترویجی کلزا واقع در روستای کهنه کن از توابع شهرستان بجنورد برگزار گردید .

مهندس احمدآبادی مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی گفت: امسال چهار هزار و 46 هکتار از کشتزارهای خراسان شمالی زیر کشت کلزا رفت که پیش بینی می شود از این سطح شش هزار تُن دانه روغنی برداشت شود.

وی در ادامه بیان کرد: هدف از برگزاری این گردهمایی روز مزرعه معرفی رقم آرشیتک کلزا ، تغذیه مناسب و مصرف بهینه آب و ... عنوان نمود.