اداره رسانه هاي آموزشي | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سه شنبه‚ ۵ تیر ١٣٩٨

اداره رسانه های آموزشی

نام و نام خانوادگي: عباس    علی نیا

عنوان مسئولیت: رئیس اداره رسانه های آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 05842257859

شماره تلفن داخلی:05842254300     داخلی  298

شرح وظایف:

1- تولید رسانه های آموزشی و ترویجی نوشتاری(نشریه ، کتاب، پوستر، بروشور، تراكت- ...)

2- تولید رسانه های آموزشی و ترویجی دیداری - شنیداری(فیلم، عكس، اسلاید،تیزر  ...)

3- تولید برنامه های رادیویی ویژه روستائیان و بهره برداران بخش كشاورزی

4- تولید برنامه های مستند تلویزیونی ویژه تولیدات بخش كشاورزی

 

معرفي همكاران

نام و نام خانوادگي: محمدرضا   منصوری باجگیران

عنوان مسئولیت: کارشناس رسانه های آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 05842257859

شماره تلفن داخلی:05842254300     داخلی  298

فعاليت: هماهنگ كننده توليد برنامه تلویزیونی سبز آوران  و فیلم های آموزشی                           

 

 

  برنامه های تولیدی( دیداری وشنیداری )

مدرسه رادیویی و تلويزيوني: انتقال پیام از طریق رسانه رادیو و تلویزیون با توجه به شناسایی ونیاز سنجی ،ثبت نام از مخاطبین و در نهایت ارزیابی و آزمون از فراگیران             

فيلم آمورشي: کمک به آموزش بهره برداران در رشته های مختلف از طریق وسیله دیداری-شنیداری و یاری رساندن به کارشناسان و آموزشگران در کسب موفقیت بیشتر در ارائه آموزش ها  

فیلم داستانی ومستند: انتقال یافته ها و مفاهیم مختلف با استفاده از طرح داستان و جذابیت برای مخاطب و ارائه آموزش با شیوه های غیر مستقیم

تله تآتر (نمایش): حمایت از گروه های نمایشی بومی و محلی و ترویج یافته ای تحقیقاتی و دیدگاه های بخش کشاورزی با استفاده از جاذبه های نمایشی                             

اسلايد ويژن: شیوه ای از انتقال مطلب به مخاطب با بهره گرفتن از عکس و توأم با آن صدای لازم. روشی ارزان و مقرون به صرفه با حداقل امکانات

عکس ترویجی: تولید عکس برای بهره برداری های مختلف ترویجی              

 

 برنامه‌هاي رادیویی:

برنامه صدای روستا  :که همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 19-30/18 از شبکه استانی صدا خراسان شمالی برای گروه هدف( بهره برداران ، تولید کنندگان و...) پخش و مباحث آموزشی و ترویجی در آن مطرح می گردد.  

برنامه‌تلويزيوني:

 سبز آوران :  برنامه ها پس از تولید و تدوین با مشارکت سیمای استان در زمان مشخص پخش می گردد

سایر تولیدات
تیزر ، تراکت ،بروشور،كتاب،نشريه ، پوستر