برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت آب در مزرعه - برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی مدیریت آب در مزرعه | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

این کارگاه آموزشی مورخ 3 آذر ماه 1398 با حضورتعدادی از مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی استان در محل سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی  برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت هماهنگی ترویج خراسان شمالی در این کارگاه حدود 50 نفر از مددکاران و تسهیلگران ترویجی استان که رابطین جهادکشاورزی در روستاها می باشند حضور داشتند.

 در این کارگاه آموزشی –ترویجی جناب آقای مهندس خسروی محقق مرکز تحقیقات  در مورد مباحث راندمان آبیاری ، بهره وری آب ، آب مجازی و بهره وری آب در کشت های نشایی  با هدف آموزش مدیریت و بهبود آب در مزارع کشاورزی صحبت کردند.