تشکلها وطرح های اشتغالزا | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱
نگاهی بر شرکتهای تعاونی زنان روستایی
   زنان روستایی نیمی از جمعیت روستایی کشور هستند و در فعالیت های تولیدی دوشادوش مردان خود به تولید و سازندگی مشغولند. توسعه کشاورزی بدون حضور زنان روستایی معنی ندارد و اینان علاوه بر کارهای خانه ، سخت ترین کارهای کشاورزی و دامپروری را شبانه روزی انجام می دهند.
زنان روستایی نیروی عمده ای برای ایجاد تحول ، منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستا هستند و نقش آنها در مناطق روستایی بیشتر از مردان است.
   از سال 1378 به منظور افزایش بهره وری و کارایی زنان روستایی ، علاوه بر آموزش های ترویجی ، طرح هایزیربنایی برای بهبود وضعیت زنان روستایی اجرا شده است.با توجه به اینکه از اساسی ترین عوامل توسعه
روستایی ، وجود زنان ماهر در عرصه تولید و مدیریت است ، بنابراین باید توان این نیروی کار در روستاهامورد توجه ، تقویت و حفظ گردد. در این راستا طرح تشکیل تعاونی های زنان روستایی ، پروزه های اشتغالزا و ...   در دست اجرا می باشد.
لذا در این راستا از سال 1385 تا کنون 12 تشکل وشرکت تعاونی تولیدی محصولات بخش کشاورزی توسط زنان روستایی وعشایری با سرمایه اولیه 190 هزار ریال در مناطق روستایی شهرستانها بجنورد ، اسفراین، فاروج ، مانه وسملقان ، راز وجرگلان ، گرمه و شیروان تشکیل شده که در زمینه تولید رشته آش پلویی ، پرورش قارچ خوراکی ، تهیه وبسته بندی لبنیات ، پرورش کرم ابریشم، فعالیتهای تولید محصولات گلخانه ای ، پرورش بوقلمون ، پرورش مرغ بومی ، تولید وبسته بندی خشکبار ، پرورش ماهیان زینتی و.... پرداخته اند که در این راستا 150 نفر در بین زنان روستایی وعشایری اشتغال ایجاد شده است.