توصیه های مهم درخصوص گرده افشانی و اهمیت زنبورعسل - توصیه های مهم درخصوص گرده افشانی و اهمیت زنبورعسل | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

  • در راستای جلوگیری از خسارت وارده به این حشره مفید و با ارزش موارد زیر توصیه می گردد:

1- زنبورداران موظف هستند طبق ماده 14 قانون کوچ قبل از استقرار کلنی های خود مجوز کوچ را از مدیریت های جهادکشاورزی شهرستان اخذ و در زمان استقرار هماهنگی لازم را با باغداران و کشاورزان داشته باشند و شماره تماس خود را به آنها اعلام تا در صورت نیاز با آنها تماس گرفته شود.

2-  زنبوردارن عزیز سمپاشی را قبل از استقرار کلنی های زنبورعسل انجام دهند تا کمترین خسارت را برای زنبورداران و حداکثر تولید را برای کشاورزان و باغداران داشته باشد.

3- از سم پاشی های غیرضروری خودداری و درصورت ضرورت قبل از گل دهی ، سمپاشی به صورت لکه ای صورت پذیرد.

4- از سمومی که کمترین خطر مسمومیت برای زنبور عسل دارد استفاده گردد.

5- در صورت الزام به سمپاشی با هماهنگی زنبوردار باید ساعاتی از روز را ، برای این کار انتخاب نمایند که زنبورها در حال پرواز باشند (ترجیحا عصرها و شبها)

6-هنگام سمپاشی جهت وزش باد را درنظر گرفت تا گل ها و مزارع مجاور آلوده نگردد.

7-از انداختن ظروف سم پاشی شده در داخل مزارع و باغات و کانال های آبیاری جدا خودداری و در مکان مناسبی معدوم گردند.