دستورالعمل ترویج پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس در جامعه روستایی و عشایری - دستورالعمل ترویج پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس در جامعه روستایی و عشایری | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

« دستورالعمل ترویج پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس در جامعه روستایی و عشایری»

1- تابلوهای آموزشی نحوه پیشگیری از بیماریهای تنفسی به تعداد کافی در محل کارگاه یا کارخانه نصب گردد.

2- ابزارها به طور دایم ضدعفونی و گندزدایی گردد.

3- باقیمانده مواد خوراکی باید به شیوه مناسبی جمع آوری و امحاء شود.

4- استفاده از حوضچه های ضدعفونی در درب ورودی انبارها و کارگاهها ضروری است.

5- در زمان گندزدایی و ضدعفونی سالن ها خالی از افراد بوده و درب و پنجره ها کاملا باز گذاشته شود.

6- زارعین محترم پیش از ورود به منزل نسبت به ضدعفونی کفش و البسه خود اقدام نمایندو در منزل فضای مناسبی برای تعویض لباس کار در نظر بگیرند.

7- در زمان برداشت و جمع آوری عسل و سایر تولیدات زنبورعسل از ماسک و دستکش یکبار مصرف استفاده کنند و برای ضدعفونی ظروف از روش حرارت دادن با آب جوش استفاده گردد.

8- اکستراکتور ، پولک تراش و سایر وسایل و ظروف جمع آوری عسل ، ژل رویال و.... با استفاده از آب داغ و شوینده مناسب ضدعفونی شود.

9- برای حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده از خودروهای استاندارد تحت نظارت سازمان دامپزشکی استفاده شود.

10- خودروهای حمل و نقل دام به صورت مستمر ضدعفونی گردد.

11- از استفاده مشترک ابزار کار یا ادوات و وسایل شخصی خودداری گردد ، چنانچه حین کار در مزرعه مجبور به استفاده مشترک از یک ابزار هستند به طور مرتب آنها را ضدعفونی نمایند.

12- تابلوهایی مبنی بر ورود افراد در مزرعه نصب گردد.

13- رعایت فاصله بین افراد در محل تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی صورت پذیرد.