پرورش کرم ابریشم - پرورش کرم ابریشم | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

اهمیت توجه به صنعت نوغانداری

 • شرایط اقلیمی مناسب و مستعد پرورش کرم ابریشم
 • کاشت نهال توت در اراضی شیب دار و جلوگیری از فرسایش خاک
 • سابقه طولانی تولید ابریشم وپتانسیل بالای منطقه به لحاظ فعالیت های همچون قالی ابریشمی،پشتی ترکمنی ،قالیچه و تابلو های نفیس ابریشمی
 • وجود صنایع وابسته(کارگاه های قالی بافی،پشتی وتابلوفرش  وپارچه های ابریشمی و...)
 • تولید و رونق صنایع دستی،تولید نخ ابریشم و کاهش وابستگی به واردات
 • نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی،خانواده محور و فزایش درآمد خانوار روستایی
 • افزایش اشتغال باتوجه به گستردگی زنجیره تبدیل تخم نوغان به ابریشم و تبدیل آن به صنایع وابسته
 • ایجاد مشاغل خانگی، استفاده از نیروی کار در زمان بیکاری
 • ایجاد جاذبه های گردشگری
 • حفظ سنت ها و فرهنگ حاکم بر جامعه روستایی
 •  جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر

مزایای پرورش کرم ابریشم

 1. زود بازده بودن (دوره پرورش 40روزه )، امکان پرورش و تولید پیله دو تا سه بار در طی سال، هر1.3جعبه تخم نوغان ایجاد اشتغال برای یک نفر،استفاده ازاوقات بیکاری روستائیان وکمک به اقتصاد خانوارروستایی بویژه خانواده های کم درآمد،
 2. سرمایه اولیه اندک موردنیاز : بنا 25مترمربع،بستر پرورش، خرید  تخم نوغان به صورت یارانه ای

تفریخ تخم نوغان:هدف از تفریخ تخم نوغان فقط بیرون آمدن کرم ابریشم از تخم نوغان به هر شکل نمی باشد ،بلکه هدف ایجاد  شرایطی  مناسبی است که به وسیله آن تقریباً همه کرمها به طور هم زمان ،یکنواخت وبا قدرت کافی از تخم ها خارج گردند و زمان مناسب این کار حدود 13-12 روز از زمان خروج تخم نوغان از سردخانه می باشد.

شرایط مناسب به صورت زیر است:

1- رطوبت(نمناکی)

 رطوبت در6روز اول تفریخ باید 75% ثابت ومابقی روزها تا زمان تفریخ 85% تنظیم گردد.

2- حرارت (گرما)

گرمای مورد نیاز برای تفریخ در 3 روز اول مطابق دمای معمول اطاق حدود 15 درجه سانتی گراد واز روز سوم به بعد تا هنگام بیرون آمدن کرمها دمای اتاق 25-24 درجه سانتی گراد باید ثابت نگه داشته شود.

3- نور (روشنایی)

برای یکنواخت کردن کرمها در هنگام تفریخ در هر شبانه روز 18 ساعت نور و6 ساعت تاریکی مطلق لازم است چراغها در هر شبانه روز می بایست ساعت مشخصی مثلاً 4 صبح روشن وساعت 10 شب خاموش گردد.

زمانیکه تخم نوغان تغییر رنگ داد (خاکستری روشن شد) به مدت 48 ساعت در تاریکی مطلق قرار می گیرد.

بعد از تاریکی به تخم ها 3الی 4ساعت روشنایی داده وپس از خروج کرم ها جهت تغذیه از برگهای مناسب(پرآب،آفتاب دیده ولطیف )استفاده شود.

*تذکر: نوغاندار عزیز داشتن دماسنج  و رطوبت سنج برای کنترل دما لازم وضروری است.