توصیه های ترویجی مبارزه با آفات و علفهای هرز غلات - توصیه های ترویجی مبارزه با آفات و علفهای هرز غلات | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

بهره بردار گرامی :

  • با توجه به شروع فصل مبارزه با علفهای هرز، بهترین زمان جهت علفکش­پاشی مزارع غلات 4-2 برگی علفهای هرز و مرحله پنجه زنی گندم می­باشد.
  • در مزارعی که مشکل علف هرز جودره دارند بهترین زمان علفکش­پاشی مزارع مرحله شروع بند دوم ساقه گندم و با علفکش­های توتال و آپیروس می­باشد.
  • بهترین سمپاش برای علفکش­پاشی مزارع گندم، سمپاش پشت تراکتوری بوم­دار با نازل تی­جت می­باشد.
  • استفاده از آب مناسب و زلال یکی از عوامل مهم در موفقیت آمیز بودن عملیات سمپاشی علیه علفهای هرز می­باشد( اکثر آبهای موجود در استان دارای سختی و PH بالا بوده که مناسب عملیات سمپاشی نیستند) برای این منظور از اصلاح کننده های سختی و PH آب قبل از اضافه کردن علفکش به آب استفاده کنید.
  • عملیات سمپاشی را در هوای خنک و در روزهای بدون بارندگی و یا نزدیک غروب آفتاب یا اوایل صبح انجام دهید.
  • با توجه به ریزش سن غلات در اکثر مزارع، در صورت به نرم رسیدن آفت و اعلام از سوی جهاد کشاورزی شهرستان، سریعاً نسبت به سمپاشی اقدام گردد.