بیماری آتشک در درختان میوه دانه دار - بیماری آتشک در درختان میوه دانه دار | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي

 

بیماری آتشک از بیماریهای بسیار مهم و خطرناک درختان میوه دانه دار بوده و در ایران تاکنون بیش از نیمی از استان های کشور را آلوده نموده است.

خسارت این بیماری بسیار قابل توجه و زیان بار می باشد . در صورت گسترش بیماری به مناطق تولید سیب درختی  گلابی و به می تواند خسارت جبران ناپذیری و حتی نابودی باغ های میوه را به همراه داشته باشد.

علائم بیماری :

1) سوختگی شکوفه ها (گل ها) :

حساس ترین اندام گیاه به عامل بیماری گل ها هستند، در صورت بروز بیماری شکوفه ها حالت آب سوخته پیدا کرده و سپس چروکیده و به رنگ تیره در می آیند.

ضمنا آلودگی بر روی دم گل ها نیز ظاهر می شود.

2) سوختگی برگها و سرشاخه ها :

شکل برگها به حالت نکروزه در آمده و بعضا سبز خشک می شوند. بر روی شاخه ها و سرشاخه ها ترشحات باکتری تشکیل می شود، سرشاخه ها قهو ه ای شده و ممکن است انتهای شاخه خم شود ( شبیه به عصا )

3) سوختگی میوه :

میوه های آلوده رنگ سیاه و قهوه ای و حالت مومیایی و بر روی درخت باقی می مانند.

4) سوختگی شاخه های اصلی و تنه و طوقه :

آلودگی به صورت سوختگی تنه و شاخه اصلی و طوقه به همراه ترشحات باکتری بوده که نهایتا منجر به مرگ درخت می گردد.

میزبانهای بیماری :

زالزالک ، به ، گلابی ، سیب ، پیروکانتا و بسیاری از گونه های خانواده رزاسه می باشد.

پیشگیری و کنترل بیماری :

الف ) اقدامات پیشگیرانه

1) نهال های مورد نیاز را از مناطق عاری از آلودگی و از نهالستان های مورد تایید سازمان جهادکشاورزی تهیه گردد.

2) جلوگیری از استقرار کندوهای زنبورعسل در باغات آلوده

3) جلوگیری از مصرف زیاد کودهای ازته خصوصا در تابستان

4) هرس در فصل زمستان که عامل بیماری غیر فعال است انجام گیرد و محل هرس با برچسب باغبانی پوشانده شود.

5) رعایت اصول بهداشتی باغ ( کنترل علف های هرز ، جمع آوری بقایای گیاهی و سوزاندن آن ها)

ب) اقدامات کنترلی :

1) اجرای عملیات سمپاشی طبق برنامه زیر :

1-1) استفاده اکسی کلرور مس به میزان 3 در هزار و یا ترکیب بردو به نسبت 1 درصد قبل از خزان برگها

2-1) استفاده از اکسی کلرور مس به میزان 3 در هزار و یا ترکیب بردو به نسبت 1 درصد قبل از گلدهی ( تورم جوانه ها)

3-1) استفاده از اکسی کلرور مس به میزان 3 در هزار و یا ترکیب بردو به نسبت 0/5 درصد در زمانی که 50 درصد شکوفه ها باز شده اند.

2) هرس اندام های آلوده : 20 سانتیمتر پایین تر از محل آلودگی هرس و معدوم گردد.

3) ضد عفونی ادوات باغبانی با محلول وایتکس ( یک قسمت وایتکس + نه قسمت آب )

4) مبارزه با حشرات ناقل نظیر زنجرک ها و شته ها بعد از مرحله گلدهی

توصیه : جهت بالا بردن کارایی محصول سمی اکسی کلرورمس می توان کود سولفات روی را نیز به نسبت 2 در هزار به آن اضافه نمود.