صفحه جدید | مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي جهاد کشاورزي خراسان شمالي
سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱

برگزاری کلاس  های ملی تسهیلگری و کارآفرینی بانوان در 8 شهرستان -کاهش ضایعات محصولات کشاورزی 11 شهرستان-محصول سالم و استاندارد 3 شهرستان و باغچه های سلامت خانگی در 8 شهرستان که جمعا 320 نفر از بانوان استان آموزش دیده اند.